KOF'98UMOL – Meta 3vs6 chỉ cần Saiki Rock và Ky Kiske là đủ rồi…Hàng tuyển nó khác bọt thật =))#kykiske #rock #saiki
KOF’98UMOL – Meta 3vs6 chỉ cần Saiki Rock và Ky Kiske là đủ rồi…Hàng tuyển nó khác bọt thật =))
KOF’98UMOL – Meta game 3vs6 ( Rock+Saiki Demon + Ky Kiske ) 지금 가장 강한 라인업은 무엇입니까?

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

16 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *