Kỷ lục thế giới: Phá đảo Super Mario trong chưa đầy 5 phút

27 Comments

  1. T thì k nghĩ hack. Nhưng t tò mò vì sao vừa chạm vào hoa cắp đã chết. Còn đây đi hẳn giữa hoa k chết. Chạm vào vòng lửa k chết. Quá ảo

  2. Chơi nhanh thật nhưng nhảy trúng hoa ngay giữa luôn mà hk sao thì ảo rôi 😆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *