Lai lịch về Viêm Đế Thần Nông ThịThần Nông, thường được gọi là Viêm Đế, ông ta họ Khương hiệu là: Thần Nông thị, Liên Sơn thị, trị vì 140 năm. Là một trong Tam hoàng nổi tiếng thời thượng cổ TH. Ông ta dùng gỗ làm các công cụ trong nông nghiệp như Cày, bừa lãnh đạo nhân dân làm các việc trồng trọt, lại tìm ra các cây thuốc chữa bệnh cho người, được tôn khiêm là người sáng chế ra thuốc Bắc và nông nghiệp

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

5 Comments

  1. Thần nông Viêm đế là thủy tổ của người Việt cổ là ông nội của Đế Minh. Đế Minh là ông nội của Quốc tổ Lạc Long Quân. Nước Việt cổ ta có diện tích đến tận phía nam sông Dương Tử phía bắc đến hết hồ Động Đình. Theo các dâu tích về chữ viết thư tịch tìm được tại khu vực Quảng Đông Quảng Tây ( 1 phần lãnh thổ nước Việt cổ – vương quốc Xích Quỷ ) đã chứng minh được nền văn minh nước Việt ta 6000 năm. Khi Trung cẩu – Tần Thủy Hoàng xâm chiếm nước ta và về sau là thời kì 1000 năm Bắc thuộc chúng đã tiêu hủy hết sử sách của ta làm cho dân ta ko biết gốc gác của mình và chúng quy chụp Viêm đế Thần nông là tổ tiên của chúng. Trong các câu ca dao cổ của nước ta truyền qua bao đời đã nhắc nhiều đến Hồ Động Đình – núi Thái Sơn 2 địa danh hiện nay ở bên trung quốc. Những khu vực này hiện nay vẫn có tục thờ 2 bà Trưng và các nữ tướng của bà. Theo sử sách truyền lại khu vực hồ Động Đình khi tàu bè đi qua thường gặp gió lớn rất khó di chuyển nhưng khi đoàn sứ thần của nước ta đi sứ phương bắc khi đi qua đây thì trời yên biển lặng tàu thuyền di chuyển đi lại rất dễ dàng

  2. Thần Nông là tổ tiên của ngườì Việt ko phải tổ tiên của người TQ

  3. Thần Nông nếu gọi đúng là thần Long , hiệu Viêm đế .
    Khi sinh ra là con của Long thần nên gọi là thần Long . Chắc có lẽ do tục phạm huý của người tàu nên gọi trại là Nông . Nên thần Nông có nguồn gốc gọi từ đó chăng ?
    Và cái ngày nay gọi là trồng trọt nông nghiệp phải gọi là Long nghiệp mới đúng vì nối nghiệp rồng nên gọi là Long nghiệp vì tất cả cơ nghiệp của ngài dạy lại con người và dc con người nối nghiệp .
    Vì truyền thuyết quá xa xua lại có nhiều dị bản nên khó kiểm chứng lắm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *