Làm đại ca trong tù Việt Nam game GTA 5

31 Comments

  1. Má game hư cấu cao độ. Đánh lộn trong tù cảnh sát đứng nhìn. Một lát sau thấy bắn bỏ luôn =))

  2. Mấy thằng cán bộ tù vn hay ăn hối lộ của tù nhân lắm . Ôg làm cảnh chúng nó ăn hối lộ đi :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *