Làm Game Bắn Bóng Bay từ Bìa GiấyVideo này sẽ hướng dẫn các bạn làm game bắn bóng bay từ bìa giấy. Bạn sẽ điều khiển cung tên để bắn mũi tên. Cố gắng bắn càng nhiều bóng bay càng tốt.

Chuẩn bị: Bìa cát tông, keo nến, tăm, giấy, bút, bóng bay

Track: LFZ – Popsicle [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:

Song: Culture Code – Make Me Move (feat. Karra) [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Video Link:
Download:

Track: WATEVA – See U (feat. Johnning) [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

9 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *