Làm thế nào để thêm biểu tượng cảm xúc trên iPhone ?

1 Comment

  1. Phạm khánh Duy Khánh Ly hát hay quá nhỉ các 👏👏👏👏🌷🌷🌷💪💪💪👍👍👍👍👍👍👎👎👎👎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *