Lần đầu tiên chơi kingdom & lords,hướng dẫn tải

15 Comments

  1. I can't believe I at last found a website that is working. Got a lot of free resources from zepisguides

  2. trời ơi lấy lv4 đánh với lv1 mà gặp ngựa đánh với tay nữa chứ không thắng sau được 😂😂😂😂

  3. Mình tải về rùi giải nén r nhưng vô đó méo ấn vào shop đk nó méo hiện gì cả cứ như bị đơ ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *