Launche TSF shell 2.0.3 Giao diện mới, Một trải nghiệm hoàn toàn mớiTSF Shell chạy mà không gặp bất kỳ lag hay giật nào.
TSF Shell thực sự là đối trọng với SPB Shell — launcher 3D hầu như là “vô đối” cho Android từ trước đến nay.
TSF Shell còn đang được phát triển, và trong tương lai sẽ có thêm nhiều tính năng thú vị hơn nữa ^^!
Yêu cẩu chạy trên hê điều hành Android 2.2.
click here Dow TSF Shell 2.0.3 apk:

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *