Mèo khùng chửi người! Xem không chửi nó cũng uổng

37 Comments

  1. 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜

  2. Em nhìn cái mặt thằng ni là muốn cho anh một cái đứng lắm rồi đấy

  3. Mày còn ngu hơn tao ý mà quay nhìn cái mặt mày ngu ngu quá vợ

  4. Tao ko ngu tao ngu thì tao ko có học giỏi ok ,tao đc 3 cái giấy khen rồi mày mới ngu í

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *