Mở màn hình thông minh trên iPhone 7

17 Comments

  1. Cảm ơn bạn đã cho tôi biết điều mà ai cũng biết 🙂

  2. Bạn ơi làn sau nhớ tre cái chỗ tìm iphone đang tắt đi mà làm video nhe tìm ipnhone đang tắt xoá lúc nào mà chẳng được

  3. Cái này từ ip 6s trở lên cũng có mà
    còn 6 mình không biết vì chưa dùng bao giờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *