Mỗi ngày một mẹo: Chuyển ảnh, video qua AirDrop trên iPhone như thế nào?

2 Comments

  1. Giúp mình với tự nhiên tính năng airdrop ở dưới thanh trạng thái biến mất rồi mình tìm mãi không thấy ở đâu.ai bik chỉ dùm đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *