Nạp 10.000 vàng mua Rinnegan Sasuke và 2cs

13 Comments

  1. Event tranh mua ấy, mốc nạp 1000v có tỉ lệ ra mấy con indra ashura ssk không a ( nếu không thì mốc 2000 và 5000 thì sao )

  2. a làm clip event đập trứng bằng búa để em xem quả 100 kẹo nằm ở đâu để em còn đập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *