Nguyen ly hoat dong cua sung coi ban xe tang

7 Comments

  1. Lũ vô học
    Súng chống tăng còn đc gọi là súng cối
    Vô học
    Hỏi phụ huynh chúng mày đi
    Ngu như bọn mày quê t đoé có ai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *