NHANH NHƯ CHỚP PHIÊN BẢN CHẾ – Trần Dần VS Thầy Huấn

34 Comments

 1. Nguyên nhân nào dẫn đến ly hôn
  Huấn said: á ngáo đá
  Trường giang: lên
  Cười ỉa 😂🤣🤣

 2. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

 3. Nhung phai noi that…Tran Dan tuy noi phet va qua lao toet..Nhung cau duoc qua nhieu like…kkkk

 4. Hãy đọc comment của nick Đại Tướng Long Thư trong clip https://www.youtube.com/watch?v=GvS4C-rKq5w&lc=UgydhImLKVbDo3aX0v94AaABAg.9FG-w7AJwNv9FGLfKIlR85

  “Mấy thằng an nam dốt lịch sử, sau năm 1975 sau khi giành thống nhất thì an nam tiến hành vô ơn với trung quốc, gây nên nạn hoa kiều và xâm lược campuchia nhưng Trung Quốc đã vây Ngụy cứu Triệu ép an nam phải ăn bo bo sau đó, lúc đấy Trung Quốc yếu lại lạc hậu còn An Nam mạnh có Liên Xô chống lưng mạnh nên mới dám lợi dụng tình hình mà bố láo với Trung Quốc, thời nay thì Trung Quốc đã hùng còn An Nam không có Liên Xô nữa tao thách bọn an nam cũng không dám láo với Trung Quốc như trước.”

  Sau đó thì cả đám hơn 100 thằng dưlợnviên lúc nào cũng mạnh miệng chống tq đã phải câm miệng và tự nhấn nút biến hết. :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *