Những cái chết bi kịch nhất của thế giới game – Game offline

3 Comments

  1. call of duty đó, khá là nhiều phần, tại chơi gần hết rùi nên chẳng nhớ phần nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *