Những Pha Bị Chó Rượt 2019 – Funny dogs chasing people

31 Comments

  1. Bị chó đuổi ko nên chạy nếu nó vẫn tấn công mình dùng cùi chỏ giáng liên tục vào đầu nó xong xiết cổ cho nó chết chết luôn

  2. – Chó nhà tao xích lại hết rồi nhé. Nên tao xin phép mạnh miệng chửi vào mặt những thằng nuôi chó mà thả rông nhá 😂

  3. Sai lầm khá lớn khi cho đuổi là chạy, hoặc manh động làm nó cũng manh động theo, thường chó sủa sẽ không cắn (thường thôi nha, k phải toàn bộ), k nên chạy

  4. Nếu vào nhà ai mà có chó , nó có chạy lại thì đứng yên từ từ mà đi đừng sợ , càng sợ thì nó càng làm dữ

  5. Hồi xưa mình cũng thế về hè chán mấy trò trốn tìm rồi chuyển sang chọc chó . Cả đám chạy nhanh mỗi mình chạy chậm tưởng bị cắn ai dè con chó nó phóng lên cắn thằng đang chạy đầu . Ngồi cười cả ngày :))

  6. Phut thu 2.thằng nho trẻ trâu bá đạo 🙌"chúng mày nghĩ hù dọa được bố á…Giết… 😬😬"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *