Những pha biến hình người sói kinh dị đặc sắc

23 Comments

  1. Trong phim này ,tui nhận ra rằng ,con người có 2 sự biến đổi .Mỗt là sói ,hai là người

  2. Ước gì có phù thủy ở đây thì phù thủy sẽ biến mình thành người sói có thể biến hình theo ý thích ko cần đêm trăng tròn ước gì ước gì

  3. Được phát đầu tiền thì đẹp, phát thứ 2 thì kinh, phát thứ 3 thì gặp con áo tím hãm vlin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *