Những tấm huy chương lấy được TRONG NƯỚC MẮT VÀ MÁU của các VDV – TỰ HÀO TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *