Ninja Đại Chiến Đấu Trường Không Gian [gunny.360game.vn]

18 Comments

  1. ban đầu tưởng cái tiểu lý phi đao nó bắn dễ chứ bắn rùi mới biết. Chao ôi sao mà nó khó thế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *