NÚT HOME ẢO BỊ MẤT TRÊN IPHONE ios 13.4.1 /SON LEE TV

7 Comments

  1. Mặc dù mình bật nhưng nó k hiển thị nút home ảo trên màn hình k biết bị lỗi gì .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *