One Piece Phiêu Lưu Kí : Cuộc chiến giữa các vị thần – Thần Vàng vs Thần Sét

20 Comments

  1. Vàng ma cách điện binh luận ngu vl , vang dẫn điện còn hơn đồng nữa

  2. Team ông già vs team tuổi trẻ (garp whitebead sengoku fujitora kizaru kuzan jinbei blackbead smoker vs luffy zero sanji law kid drake usoop sabo lucci)

  3. Tao nhớ bạc dãn điện tốt nhất rồi tới đồng vàng đm vàng cách điện ngu vl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *