Ông chủ Huấn Hoa Hồng 🌹lại chuyển sang bán điện thoại IPhone 📱 liệu là hàng thật hay hàng tàu.

5 Comments

  1. Đồng chí huấn lại nghĩ ra chiêu cho vay lãi kiểu mới mà vẫn hợp pháp . IQ cao đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *