phá đảo game alien shooter phần 2

15 Comments

  1. Anh ơi , sao của e chỉ có campaign 1 và survival, campaign 2 và 3 có ở đâu z anh

  2. Xao ko nói thuyết minh cho nhanh vậy mày bị khùng à đi vít từng chữ như vậy lâu ra nhìn khó chịu bỏ mẹ thảo nào kênh của mày ko phát triển dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *