Phi thuyền không gian, tàu vũ trụ con thoi Atlantis

14 Comments

  1. Hoa Kỳ, hoa kỳ, hoa kỳ. Bá chủ thế giới…… Tôi nghĩ ko còn quốc gia nào trên thế giới này có thể sánh ngang với hoa kỳ nữa. Nếu ko có mỹ chất cái thế giới này giờ chỉ có biết ngồi dưới đất nhìn lên trời, mà đếm sao thôi. Nếu ko có hoa kỳ thì bảo đảm thế giới này sẽ loạn lên hết. Nhất là con chó gần nhà tôi tên là T Q sẽ sủa gấu gấu và cắn người bừa bãi.

  2. Khâm phục và nể phục nước Mỹ. Nếu được bầu chọn quốc gia nào làm bá chủ thế giới, làm chủ của thế giới, tôi xin ngàn lần chọn nước Mỹ. Vì nước Mỹ quá vĩ đại….. Bài tỏ quan điểm cá nhân thôi….. Vĩ đại quá hoa kỳ ơi. Love you HOA KỲ.

  3. Bảo sao nó luôn mạnh nhất thế giới từ trc tới giờ, Mỹ là trùm tất cả rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *