Phím Home mới trên iPhone 7 / 7 Plus

12 Comments

  1. Bây giờ tao mới biết nút hôm , trước đây toàn tắt nguồn mỗi khi muốn quay về trang chính

  2. Wtf tưởng quay về thời mới ra iphone 7???? Nhìn lại năm 2020 😌😌😌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *