Phù Thủy và Pháp Sư ai phép thuật cao hơn?

3 Comments

  1. Trời nóng quá hay sao mà quynh lấy thông tin ở đâu vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *