Pikachu Classic 2003 – Trò chơi pikachu cổ điển hay nhất – Kawai 2003

6 Comments

  1. tới màn thứu mấy đó chơi ko hiểu tí là lên bảng kích ok là nó bắt chơi lại từ đầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *