Plants vs. Zombies: Chế độ Adventure – Phần 5: Mái nhà (Quay bằng Bandicam)Mẹo vượt qua level 5 (mái nhà):
Level 5-1: Do ở trên mái nhà không dùng các cây bắn thẳng được nên dùng Cabbage-pult để bắn. Trước tiên trồng 1 ô Sunflower, 2 ô Cabbage-pult, để trống 1 ô và cuối cùng là 1 ô Wall-nut.
Level 5-2: Trồng 1 ô Sunflower, 2 ô Cabbage-pult, 1 ô Potato Mine, 1 ô Cabbage-pult, để trống 1 ô và cuối cùng là 1 ô Wall-nut là thoải mái bảo vệ được rồi.
Level 5-3: Trồng 1 ô Sunflower, 1 ô Cabbage-pult, 1 ô Kernel-pult, 1 ô Cabbage-pult, 1 ô Potato Mine bảo vệ và 1 ô Wall-nut ở ngoài cùng để kìm chân zombie.
Level 5-4: Sắp xếp giống level 5-3 nhưng thay Potato Mine bằng Magnet-shroom ở level này zombie sẽ đông và hung hãn hơn.
Level 5-5: Đây là màn đặc biệt. Màn này không cho tự chọn cây trồng mà phải chọn các cây có sẵn như Chomper, Pumpkin, Cherry Bomb, Flower Pot vì ở level này có Bungee Zombie.
Level 5-6: Màn này thì có vẻ nhẹ nháng hơn chút bạn chỉ cần trồng 1 ô Sunflower, 1 ô Cabbage-pult, 1 ô Kernel-pult, 1 ô Cabbage-pult, 1 ô Wall-nut và cuối cùng là 1 ô Garlic là có thể chống lại lũ zombie được rồi.
Level 5-7: Trồng 1 ô Sunflower, 1 ô Umbrella Leaf, 1 ô Cabbage-pult, 1 ô Kernel-pult, 1 ô Wall-nut ở hàng trên cùng và dưới cùng (chú ý có Umbrella Leaf ở giữa), 1 ô Cabbage-pult và 1 ô Wall-nut.
Level 5-8: Trồng 1 ô Sunflower, 1 ô Marigold ở giữa (phía trên cùng và dưới cùng trồng Sunflower), 1 ô Cabbage-pult, 1 ô Kernel-pult, 2 ô Cabbage-pult. Khi gặp Gargantuar phải dùng Squash hoặc Cherry Bomb trước rồi đến Jalapeno là nổ chết ngay.
Level 5-9: Màn này zombie vô cùng khủng khiếp, 2 ô đầu là Sunflower, 3 ô tiếp là Cabbage-pult, 1 ô Potato Mine, 2 ô Tall-nut sau cùng. Cách sắp xếp này là hợp lí, tuy nhiên cũng chưa chắc giúp bạn qua màn, hãy linh động dùng thêm Jalapeno để diệt zombie 1 hàng nếu chúng quá đông nhé.
Level 5-10: Đây là màn cuối cùng của game, trong các chậu cố gắng trồng càng nhiều Melon-pult, Kernel-pult, Cabbage-pult càng tốt để gây sức sát thương lớn. Màn này bạn sẽ gặp Dr. Zomboss, chúng sẽ thả tất cả các loại zombie ra và bạn chẳng có hàng rào bảo vệ nào như Tall-nut hay Potato Mine để sử dụng cả. Đặc biệt chú ý là phải để dành Jalapeno và Ice-shroom, khi Boss cúi xuống phà lửa thì dùng Ice-shroom hóa giải, khi Boss thả quả cầu băng thì dùng Jalapeno hóa giải. Kèm theo khi Boss cúi xuống thì tất cả Melon-pult, Kernel-pult, Cabbage-pult bạn trồng được sẽ bắn Boss, chúng sẽ chết sau vài lần cúi xuống như vậy.
Nhạc kết thúc là bài “Zombies On Your Lawn” của Laura Shigihara ở đoạn 1:25:10.

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *