Pokiwar..Chiến 145 Hỏa thiên ván cuối

15 Comments

  1. Nhớ lại hồi xưa ghê. Cắm mặt cùng lũ bạn đi boss. Nhưng từ khi các char anime đc cho vào game làm game ngày càng biến chất :((. Nhớ hồi đó còn lớp 7 cày chung với lũ bạn đc con Poseidon là oai lắm rồi. Còn bây h đã lên đại học :((. Pokiwar đã biến chất quá nhiều 🙁

  2. toi seven yeveltail nek roi ten la thangcholuan12 ne toi nhan keo boss tu 1-176 ai di thi noi nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *