Review Conan Edogawa Bandai SHF : Độ sướng 7.2/10 Tuổi thơ của ai vào nhận nào!?!

9 Comments

  1. Hồi ngày xưa em đọc ko hiểu sao conan đi đến đâu là có người chết đến đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *