Schannel – Mở hộp iPhone 5s chính hãng FPT – CellphoneS

31 Comments

  1. Thích nền đen táo trắng khi mở nguồn hơn. Còn bh là đèn trắng táo đen

  2. Ủa 5s có 2 loa hả nkớ 1 loa ngoài bên kia là micro mà sao loa z anh vận vờ z lm s cko loa 5s bên kia hát đc z????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *