Schannel – Photo Math : Ứng dụng giải toán trên Smartphone khiến Bộ Giáo Dục lo ngại ?

41 Comments

  1. Mình đang xài ứng dụng Qanda nhưng mỗi lần hỏi là phải tốn 2000 xu. Lúc đầu nó cho mình 12000 nhưng xài hết thì phải nạp tiền xài tiếp. Chán

  2. Xàm l thật chưa tìm hiểu kĩ đã làm video rồi . Tao học lớp 11 mà dùng phootmath giải phương trình bậc 1,2,3,4,… Làm phương trình lượng giác , tìm giới hạn dãy còn có thể tính tích phân và nhiều dạng toán khác mà chỉ nói làm được + – * / .viết tay vẫn có thể giải bình thường. Làm video sai hết về sự thật hay làm để quảng cáo ứng dụng kia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *