Schannel – Tổng hợp games dành cho nhiều người chơi qua kết nối bluetooth – Phần 1 – CellphoneS

25 Comments

  1. Anh ơi có game này cho 2 người chơi đối kháng không anh? Do em với bạn ở xa

  2. sao mình mở bluetooth metal slug 3 mà không thấy thiết bị nào cả mặc dù đã bật và ghép đôi bluetooth cả hai máy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *