show Hoa Thường Cửu Châu 2020

9 Comments

  1. Ad ơi xem full show này ở đâu ạ, hồi 2019 thì có đăng trên yt nhưng hình như bị xóa mất tiêu 😢

  2. Thấy bảo show của năm nay lắm drama, phốt to dùng, có người còn lên sân khấu bức xúc, khóc lóc mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *