SNIPER ELITE 4 #1: GAME XẠ THỦ BẮN TỈA HAY NHẤT 2017

40 Comments

  1. đm thằng bệnh hoạn, chơi vui thì phải vui và hài nhưng ăn nói đừng để khiến trẻ con làm theo

  2. xạ thủ bắn tỉa mà đi đường mòn chạy đưa lưng cời cời làm hơn rambo:))

  3. sao hình ảnh lại giật wá nhể, thời gian chạy bt có giật lag j đâu

  4. A Dũng e vào game tới lúc load game thì bị điss ra liên tục thì bị lỗi gì e sài Windows 10

  5. Anh dung hỏi cái con thảo là ai z mà cứ có thảo là có sếp dung ko hiểu

  6. chú giới thiệu game qua youtube nhiều lần, chú mày chuyên nghiệp rồi nhưng gọng nghe VKL lắm – !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *