Source code luân văn thạc sĩ, đồ án tốt nghiệp hệ chuyên gia chuẩn đoán bệnh. Công nghệ 4.0Source code luân văn thạc sĩ, đồ án tốt nghiệp hệ chuyên gia chuẩn đoán bệnh. Công nghệ 4.0.
– Tham khảo thêm nhiều đề tài thực tế tại:

1. Tiểu luận: Một số phương pháp mã hóa âm thanh số: Báo cáo + slide + code demo

2. Tiểu luận: Tìm phần tử sinh trong nhóm cyclic: Báo cáo + slide + source demo.

3.Tiểu luận: Báo cáo+ slide + demo. Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS

4. Chương trình sử dụng để học tập, làm báo cáo môn học, bài tập nhóm, đồ án tốt nghiệp, viết theo mô hình 3 lớp, công nghệ binding trong trường không dạy. code ít dễ hiểu, dễ học. Full Source code + Báo cáo.

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *