STATE OF DECAY 2 #1: SINH TỒN GIỮA NƯỚC MỸ NGÀY TẬN THẾ !!!

39 Comments

  1. game này max hay
    đúng chất thật tế game
    cấu hình đẹp
    xứng đáng bỏ tiền túi ra để mua về test
    hay hơn khi chơi online vs bạn bè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *