Sửa, fix lỗi FaceTime không kết nối được trên iPhoneFaceTime không kết nối được nguyên nhân chính là do chúng chưa được kết nối Internet, người dùng có thể fix lỗi FaceTime không kết nối được trên iPhone theo hướng dẫn trong video này.

Xem thêm:

facetime gọi được nhưng không kết nối được
lỗi facetime thất bại
không thể liên hệ với máy chủ facetime
lỗi không kích hoạt được facetime
lỗi không đăng nhập được facetime
không hiện facetime trong danh bạ
đã xảy ra lỗi trong khi kích hoạt facetime
facetime không có sẵn

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/cong-nghe

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *