Sửa iPhone 6 mất sóng

4 Comments

  1. Sóng chập chờn lúc gọi dc vài giây ,lúc dc vai phút k s?lúc gọi lại k dc,iccid lúc có lúc k có sửa dc k bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *