Sửa iPhone 6 plus hao pin dòng sơ cấp ( lỗi wifi )

6 Comments

  1. Bạn ở đâu vậy bạn có nhận sửa điện thoại không bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *