sửa iphone Xs max treo cáp/ fix iphone Xs max recovery mode

17 Comments

  1. khi người ta đạt 1 cái tầm vượt mức giới hạn thì lời nói cũng , nói ít làm nhiều , còn mấy ông lan bâm nói như đúng rồi , toàn thay đồ mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *