Tala Zingplay _ Jackpot đã nổ khi đổi gió ở bàn 5M.

2 Comments

  1. Số 2 nhé. Con nhớ không nhầm nghe bác nói bác là đầu bếp. Ngưỡng mộ bác ghê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *