Tây Du Ký FPT Online

35 Comments

  1. 24/12/2010 lớp 6 – 1/12/2018 ngót gần 1 thập kỉ rồi 😞😞. Đúng là Thanh xuân chẳng 2 lần thắm lại, ai đó trả cho toi 1 vé về tuổi thơ ddi..

  2. Nhớ quá đêm nào cũng treo để lên cấp vậy mà 🙂 Ước gì nó làm lại

  3. Cảm xúc lại ùa về. Có ai nhớ sever LIÊN THÔNG 1 King_0f_Hunter, thế giới Tụ Tiên, gia tộc Lầu xanh không ạ

  4. nhớ game quá lúc trước ngày nào cũng thức chơi game và rảnh treo đánh boss LONG CŨNG VẬY MÀ t_t

  5. Ngày xưa nay còn đâu. Hồi game mới ra chỉ vì cứ tưởng sv Nữ Nhi Quốc có nhiều con gái chơi nên chọn, ai ngờ cuốn theo game từ đó. Một thời long cung, bàn đào, liên hoa động… Rồi đêm đêm đi chiến trược vượt thế giới. Nào là bàn bán rồi được gặp PhiHoangBD, Thẩm Bích Quân,… Ôi ngày xưa nay còn đây

  6. Thời sv của mình. Là người đầu tiên sv LT2 mở đc phật tổ lệnh —-> bán 2tr VND (vì lúc đó cấp lv 91) ChiViEmXinh

  7. 12h35 ngày 16/05/2017, đang nhớ lại một thời trẻ trâu, đang có một hoài bão mong một ngày game trở lại

  8. thời trẻ trâu của mình…. haizzzz hùi đó trưa nào cũng đi 2 cái liên hoa động r mới đi học kkkkkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *