Test chế độ đấu võ đài game Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 giả lập Dolphin android

2 Comments

  1. Làm sao để dịch chuyển tức thời ra sau lưng đối thủ thế bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *