THÁCH ĐẤU Chinh Phục Vũ Môn – NguyễnTấtVinh – bồcônganh

31 Comments

  1. khi nao dam zo tinh cau nhau thi suong. mk mau do dam tinh cau mau xanh thi suong.

  2. bo cong anh la nguoi iu nguyen tat vinh nen no ko hoan tinh cau cua nguoi iu.

  3. bọn bình luận chưa chơi nên ko bt. Thẻ bài phải theo thời hạn nó cho zùng cơ. Mk chơi ồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *