Thần đồng bida 1

30 Comments

  1. Danh như vậy mà gọi là thần đồng hả đổi từ thần đồng sang thần lz

  2. Thằng nào ngon đánh ăn tiền bida dù hay phăng thích j anh cũng chiều bình dương MP3. Thích thì ib chứ đừng có sủa ok

  3. Thần kinh chứ thần đồng cm j .nít mà mở miệng tục tiểu. Nghĩ hc mẹ ik. Tốn tiền mà éo lm dc cc j cho cha mẹ

  4. Quan trọng là thần thái. Nhưng đây là k phải là thần đồng. Đây là thần kinh nè.Con ních gì đâu Mở miệng ra k câu nào nghe dc .Đi học lam gì

  5. Thần đồng cái cc
    ,cái bàn như qq người ta dislike mày 👎

  6. Việt nam dân trí tệ thật.Người ta đánh vui mà cmt vô văn hoá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *