Thánh nào hát nhép được như này không

44 Comments

  1. coppy video mà éo để nguồn đúng là VN

  2. phiên bản vương nguyên . giống quá quá giống . giống bình thường..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *