Thanh Niên Gào Thét Khi Bị Quái Thú Rồng Đất l Khổng Lồ Cắn Nát Bàn Tay | Thú Vui 3 Miền

23 Comments

  1. Làm lố con này làm gì bò lên đó được nghi là bắt rồi bỏ lên đó không đáng tin😒😒

  2. Con này cắn,nước nhãi của nó có độc thế mà ko chết còn nói được ghê🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  3. Con này là con kỳ đà chứ đâu phải quay vật đâu .Ai biểu anh lại gần nó chi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *