Tháo sim mắc kẹt

8 Comments

  1. Amen cảm ơn chúa
    Cảm ơn anh
    Đang tức sôi ruột lên vớ được cái này

  2. giá như mk thấy video này sớm hơn thì máy mk đâu đến nỗi tan tác hết ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *