Thầu mạ thần tốc, thanh niên ăn cón ông già – Vạn Kỳ Thế Chiến [Cờ Cá Ngựa]


Một trận cờ thú vị làm sao, người chơi tệ nhất lại may mắn ăn thầu mạ thần tốc, người tính cờ thần thánh lại bị cón bởi một thanh niên, tính ra bàn cờ cũng mém 2 cón.

#vankythechien #cocangua #cocanguadamme

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

7 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *